При неправилно функциониране

Излизане на пушек през вратичката
Горивната камера сама по себе си не може да пуши. Прочетете за предпазните мерки при зареждане, проверете дали достъпа на хладен въздух е достатъчен, проверете целостта на камината и огнището, пропускливостта на комина, тръбата за дима. Допитайте се до специалист за дължината на комина или състоянието му.


Основната причина за пушенето при камините от полузатворен тип е дължината на комина, сечението, качеството на материалите от които е изработен, и изолацията му.

Слабо затопляне, тлеещ и гаснещ огън
Зареждане върху добро легло от жар. Ако е необходимо разпалете с малки дърва.
Използвайте сухи дърва (15-20%влажност). Проверете състоянието Вашата камина - пропускливостта на комина, тръбата за дима, огнището и уплътнението на стъклото.
Голямата влага в помещението или недобрата изолация също може да предизвика този проблем.Слабо затопляне с буен огън
Проверете тегленето на комина. Можете да намалите теглителната сила на комина с автоматичен регулатор (предлага се от нашата фирма). За предпочитане е зареждане с дебели дърва. Уплътнете дограмата и изолирайте помещението.Бързо зацапване на стъклото
Използвайте сухи дърва и не затваряйте огнището до край. Проверете пропускливостта на комина.Забележка: Функционирането на огнището зависи от атмосферните условия – при силен вятър тегленето е голямо. При мъгла и понижаване на атмосферното налягане няма теглене.