img
img
img

Експлоатация

Огнището е предназначено да гори само дърва. Забранено е използването на въглища, нафта, бензин, автомобилни гуми или други лесно запалими вещества.
Позволено е използването на лигнитни блокчета (не се поставят повече от десет брикета).

За предпочитане широколистна дървесина ( дъб, габър, кестен, бук), суха, с максимална влажност - 20%. Това означава дърва, складирани под навес в продължение на 1 година. Употребата на влажни дърва води до лошо горене и преждевременно задръстване със сажди.
За сравнение: 1кг. дървесина с 20% влажност отделя при изгаряне 4кВа енергия, докато 1кг прясно отсечени дърва с влажност 70-80%, само 1кВа. Разликата е във вреда, както на природната среда, така и на Вашия портфейл.
Не изгаряйте домакински отпадъци, пластмаси, бутилки, мазни продукти, парцали напоени с мазнина и други, които замърсяват околната среда и предизвикват рискове от пожар, поради замърсяване и задръстване на комина.

Top