img
img
img

За пиролизното стъкло

Пиролизното стъкло представлява стъклокерамично обработено самопочистващо се стъкло. Върху неговата външна страна е поставен много тънък и невидим слой от метални окиси. Полученoто от горенето облъчване се отразява върху тази страна и предизвиква увеличване на температурата на стъклото, което води до пиролиза на саждите откъм вътрешната страна.

Ето защо трябва да се увеличи горенето за да се получи пиролиза на саждите. Един недостатъчен пламък, една анормална тяга (недостатъчна или прекалено силна), недобро качество на дървата, един висок процент на хидрометрия на дървата (над 20%), могат да доведат до по-малко ефикасна пиролиза.

Всяко възпрепятстване на облъчването, предизвикано например от големи пиростии в огнището, може да доведе до отлагане на чернилка от сажди по стъклото. Външната страна на стъклото, т.е. тази която е обработена, трябва да се почиства само със сапунена вода. Вътрешната страна на стъклото може да се почиства със специални препарати за горивни камери (които може да се намерят при вашия дистрибутор).


Внимание: в никакъв случай не бива да се използват разяждащи или абразивни препарати. Съдържанието на сяра в тях може да навреди на прозрачността на стъклото. Не трявба да се използва също така гориво съдържащо сяра за запалване на огъня. Проверете състава на запалките за огън преди употребата им.

 

Top