img
img
img

Горива

- Препоръчително гориво - дървени цепеници с дължина 50 см.
- Заместимо гориво - лигнитни блокчета(не се предлага в търговската мрежа у нас)
- Забранени горива - всички останали


Препоръки:
Топлинното излъчване на камината през огнеупорното стъкло изисква отдалечаване на минимум 1.5м на всички предмети и материали, които могат да бъдат повредени от топлината.

Top