img
img
img

Запалване

При начално запалване, избягвайте гланцирана или дебела (картон, велпапе) хартия. Най-добър резултат се получава със смачкани страници от вестник или стиска слама, които се разстилат върху скарата на огнището.

Отгоре се поставят съчки или тънки клони, а върху тях – подпалки от бор, ела, или топола. Най-отгоре се нареждат по-големи клони или дървета с диаметър близо 3-5см.

Запалва се хартията, затваря се вратичката на огнището, а отворите за подаване на въздух се оставят отворени. При трудно разпалване, оставете вратичката леко отворена за известно време. Когато огънят се разпали, заредете с 8-12кг дърва и затворете механизма за регулиране на въздух.

Никога не разпалвайте и не активирайте огъня с бензин, алкохол или други подобни. За да се улесни паленето, Ви съветваме да запазите част от пепелта върху решетката, без тя да запушва отворите за въздух.

ВАЖНО! Съветваме Ви добре да се разпалят дървата преди да се затвори камината.
Дейността на огнището зависи много от атмосферните условия. Бъдете внимателни!
При силен вятър тегленето е много силно, докато при мъгла няма теглене.

 

Top