img
img
img

Зареждане

За да работи най-добре Вашия уред, трябва внимателно да се спазват указанията.
Желателно е огнището да се зарежда 3 пъти с 6-8 кг дърва, отколкото веднъж, с 15-18кг. След всяко зареждане, то трябва да работи с повече пламък известно време, така че кондензираните пари, които се отделят в началото на горене, да бъдат отстранени.

“Студената” работа на камината (малко кислород и висока влажност на дървата) води до образуване на катран - вреден за чугуна и намалява топлоотдаването.

Продължителна експлоатация при напълно затворен достъп на въздух, също е нежелателна, особено в началото и в края на отоплителния сезон, защото се получава непълно изгаряне, благоприятстващо натрупването на сажди и катран върху стъклото и в комина.


Не оставяйте огнището при изцяло отворени отвори за влизане на въздуха и при пълно зареждане. Не оставяйте уреда да функционира при отворен пепелник. По този начин ще избегнете прогресивното нарастване на температурата - до 800 градуса, което рискува да разруши чугунените елементи на уреда, тръбата за свързване и комина за отвеждане на дима.

 

Top