img
img
img

Предпазни мерки при зареждане

При горяща камина, вратата се отваря чрез завъртане или издърпване на резето. Открехнете внимателно, изчакайте докато се успокои огъня и отворете бавно вратата.

ВАЖНО! Не използвайте никога вода да изгасите огъня! Не поставяйте в близост до камината мебели и предмети, чувствителни към топлината!
Опасността от пожар е особено голяма при игра на малки деца с огън!
При изпадане на горящи дърва или жар и запалване на предмети в близост до камината, гасете със стандартен пожарогасител, какъвто можете да купите в търговската мрежа.

В огнището може да се използва скара. Тя трябва да е с подходящи размери с оглед на лесно обслужване. Можете да закупите оригинална от нашата фирма. Задължително се поставя върху жар, останала след изгарянето на дървата. Не поставяйте продуктите за печене върху горящи дърва. Ако Вашата камина е оборудвана с едно или две места за складиране на дърва, те не трябва да се задръстват, за да може свободно да се извършва въздушна конвекция. В тях не бива да се поставят също и лесно горими материали.

 

Top