img
img
img

Дърва за огрев

Твърдите широколистни видове дървета (дъб, бук, ясен, кестен, габър, орех, овошки, т.н.) предлагат материал за отопление от най-добро качество, който отделя повече топлина и за по-дълго време при горене в сравнение с иглолистните дървета. Показателят влажност е основен, тъй като той влияе пряко върху енергийното съдържание.

Между едно сухо дърво готово за ползване (с по-малко от 20% влажност отнесена към брутната маса) и едно прясно отсечено дърво (45% влажност отнесена към брутната маса), отделената енергия е два пъти по-малка! Трябва също така да се знае, че използването на влажно дърво води до нарастване на замърсяващите емисии.

Прясно отсеченото дърво за огрев, на трупи от 1м, трябва да престои най-малко 2 години за да се получи от него оптимално горене. Отсечено, нацепено и складирано под наслон в проветриво помещение, дървото ще изсъхне по-бързо и в такъв слутчай този срок ще стане 1 година. Всяко горене на "изцапано" дърво (дърво обработено или напоено с лак), на дървесни отпадъци или на стари мебели, вреди на продължителността на живот на вашата камера и предизвиква замърсяващи въздуха токсични емисии, които са вредни за здравето.

Накратко казано : едно добро дърво за огрев е едно "чисто" и сухо дърво. FONTE FLAMME препоръчва използването на дърва за огрев сертифицирани със стандарта NF, който гарантира техния вид, дължина, процент на влажност и доставеното колитчество за 1 м3.
Забележка: информация за всичко свързано със сертифицирането на дървото и сертифицираните дистрибутори по стандарта NF.

 

Top