img
img
img

Каква е необходимата мощност

Мощността е функция от обема, който се отоплява, от качеството на изолацията и от климатичния пояс, в който е разположено жилището:
- За една не изолирана къща, разположена в студен климатичен пояс, са необходими около 80 W/m3
- За една коректно изолирана къща, разположена в умерен климатичен пояс, са необходими около 50 W/m3
- За една много добре изолирана къща, разположена в топъл климатичен пояс, са необходими около 40 W/m3
Един пример за жилище от 85 м2, с 2,5м височина на стените, коректно изолирана и разположена в умерен климатичен пояс: 85 м2 x 2,5 м x 50 Вт = 10625 Вт = 10,625 кВт.

Top